Bij regressie- en reïncarnatietherapie wordt ervan uitgegaan dat de oorsprong van veel klachten en problemen in onverwerkte, eerdere pijnlijke ervaringen ligt.

Deze ervaringen kunnen plaats hebben gevonden tijdens je jeugd, tijdens de periode voor je geboorte (de prenatale periode), maar ook in een of meerdere vorige levens.

Ervaringen die later voor klachten zorgen kunnen bestaan uit een enkele pijnlijke ervaring die het draagvlak van de persoon te boven gaat (trauma), uit een reeks trauma’s of uit een lange periode van slepend gebrek aan zorg, liefde, vrijheid, zingeving, enz

Zowel emotionele problemen, lichamelijke klachten, psychische problemen en gedragspatronen kunnen zo hun oorsprong hebben in oude, niet goed verwerkte ervaringen uit de jeugd of vorige levens en de beperkende conclusies over onszelf, het leven en de wereld die we naar aanleiding van die ervaringen hebben getrokken.

Gebeurtenissen in het heden, die oppervlakkig gezien lijken op een situatie uit het verleden, kunnen de ervaringen of thema’s, die tot dan toe onbewust waren gebleven, ´triggeren´: het oorspronkelijke trauma wordt als het ware weer actueel, en het wordt ervaren alsof het in het hier-en nu plaats vindt. Dit opnieuw actueel worden van oude traumatische ervaringen gaat vaak gepaard met emotionele, lichamelijke en/of mentale klachten