… een techniek die mensen helpt te veranderen …

NLP  (Neuro Linguïstisch Programeren) is naar Nederland gekomen vanuit de Verenigde Staten. Daar onderzochten Richard Bandler en John Grinder het proces van communicatie en verandering. Zij vonden dat dit proces gebaseerd is op taal, neuropsychologie en cybernetica.  Zij gaven aan deze nieuwe techniek daarom de naam: Neuro Linguïstisch Programmeren, kortweg NLP. NLP  is uitermate geschikt als hulpmiddel voor persoonlijk verandering en zelfinzicht.

Iedereen heeft bij de geboorte een eigen identiteit. Deze identiteit is niet volgroeid,  ontwikkelt zich door wat we in ons leven meemaken. Ervaren doen we door onze zintuigen te gebruiken;  kijken, luisteren, voelen, proeven of ruiken.

Onze ervaringen doen we op via de volgende 3 kanalen:

Neurologisch: Alles wat we hebben meegemaakt ligt opgeslagen in ons geheugen. Wat we meemaakten in ons leven was al dan niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van ons eigen “IK”. De herinneringen aan de ervaringen hiervan, onze gevoelens, gedachten en emoties besturen ons gedrag in de huidige tijd. Ook als we dat gedrag liever niet zouden willen. In dit gedrag ontmoeten we elkaar. We gaan met elkaar om en laten dingen van onszelf aan de ander weten; dit noemen we communicatie.

Linguïstisch: Communiceren doen we door middel van gesproken taal en door middel van lichaamstaal (houding, gebaren, toonhoogte, gezichtsuitdrukking, enz.).

Programmeren: Terwijl we communiceren, kunnen we anderen, of anderen ons, iets bijleren, afleren of (laten) veranderen.

NLP gaat er vanuit dat het menselijk organisme (de mens) in staat is om echt te genieten van het leven. Als de mens dit niet meer kan, is hem onderweg iets overkomen waardoor hij dat heeft afgeleerd. NLP, als veranderings model, leert ons aan de slag te gaan met onze vijf zintuigen, onze gedachten en gevoelens, en levert de gereedschappen die de volgorde en intentie waarop we ervaringen uit ons geheugen ophalen of ervaren, kunnen veranderen. Het resultaat daarvan is dat we structureel anders tegen dingen gaan aankijken, anders gaan luisteren en communiceren. Daardoor gaan we ons ook anders voelen en gedragen.

Het gaat bij NLP niet om de inhoud van het geheugen, maar om de werking ervan en hoe de ervaringen in het leven tot nu toe, de kwaliteit van het bestaan vandaag beïnvloeden. En hoe je daar zelf verandering in kan brengen.

De laatste tijd is NLP vooral bekend geworden door de aandacht die de media heeft geschonken aan ‘Entertainers’, de gebruinde snelle mannen, die met veel lichaamsbeweging en opgeklopte terminologie duidelijk willen maken dat alles kan: The Sky is the Limit. Veel mensen willen dit graag horen, reden waarom deze benadering vrij veel succes heeft. Hierdoor is het beeld dat het grote publiek heeft over NLP erg eenzijdig geworden. NLP heeft echter meer inhoud en diepgang dan wat er op dit soort, relatief simpele showseminars, wordt vertoond.

Oplossingsgericht

NLP houdt zich niet bezig met problemen maar met oplossingen. Het is daarom een totaal andere manier om mensen met zichzelf en met elkaar om te laten gaan. Met NLP is men in staat om op korte termijn het beste in zichzelf en anderen te ontdekken. NLP geeft duidelijk aan hoe je dat kunt doen, en NLP geeft precies aan wat je daarmee bereikt.

Het is dan ook meestal niet nodig om je hele levensverhaal opnieuw te moeten beleven om positieve veranderingen aan te brengen. De gereedschapskist van NLP is zo divers, dat iedereen daaruit kan halen wat voor die persoon het meest natuurlijk is.