De Mentaal-Emotieve Therapie werd ontwikkeld vanuit het werken met disfunctionerende mensen. Met name met identiteitsstoornissen. Uit identiteitsstoornissen ontstaan vaak eet-, angst-, dwang- dissociatieve- en communicatiestoornissen, faalangst, burn-out, smetvrees, fantasieën, kleptomanie en alle verdere gevolgen van het Geen-Bodem-Syndroom. Uit die ervaringen ontstonden de volgende visies en methodieken:

 • De mens is geen statistiek, maar een individu met een unieke ontwikke-lingsstructuur, waarin de klacht zich heeft kunnen ontwikkelen.
 • Voor het blijvend oplossen van de klacht moeten zowel de veroorzakers als instandhouders en het gedrag behandeld worden.
 • Toegepast worden eclectische hypnotherapie, Neurolinguïstisch Programmeren (NLP), Rationeel-emotieve Therapie (RET), Transactionele Analyse (TA), Psychomotorische therapie, Gesprekstherapie, Filosofie, Expressieve therapie en ‘stil luisteren’
 • Interventies volledig aanpassen op de individuele cliënt.-
 

Het begrip ‘Mentaal-Emotieve Training’ verwijst naar de harmonie tussen denken, voelen en doen vanuit de oorspronkelijke identiteit.

In de loop van de tijd bleek dat de methode zoveel eigen vormen en kenmerken had dat een eigen gezicht en betekenis gerechtvaardigd is. Toch is en blijft de eclectische hypnotherapie in zijn volle betekenis de basis van de methode. In de presentatie van de methode naar de doelgroep toe herkennen veel mensen oplossing van hun problemen in deze methode.

De onderlinge relaties tussen jouw denken, voelen en handelen wordt met elkaar in balans gebracht. Zoals bij elke techniek die ik gebruik sta jij en jouw belevingen centraal.

20180418_135217

Ik gebruik hierbij de volgende hoofdpijlers, zoals ze door IMET in de opleiding zijn (aan)geleerd:

 1. Mensgericht: het totaal van de cliënt wordt aangesproken
 2. Stil luisteren: onvoorwaardelijk en diepgaand luisteren, onderzoeken en reageren
 3. Het onbewuste: zeer bepalend voor denken en handelen
 4. Overlevingsstrategieën: waardevol, maar ook belemmerend
 5. Individueel: individuele afstemming tussen cliënt en therapeut
 6. Eclectisch: meerdere technieken worden integraal toegepast 
 7. Comorbiditeit: alle klachten worden als een gezamenlijk proces behandeld
 8. Veroorzakers, instandhouders, gedrag: de behandeling richt zich op de keten van drijfveren en het gedrag

Ik ben geen IMET-therapeut, omdat ik niet (meer) aangesloten ben bij de Stichting IMET. Ik onderschrijf het gedachtegoed van Rob Zondag de stichter en founder van het IMET gedachte goed. Ik heb de verkorte opleiding speciaal gemaakt voor hypnotherapeuten, bij Stichting IMET gevolgd en met goed gevolg afgesloten met een getuigschrift.