Alles is communicatie. Wist jij dat 80 procent van onze communicatie gebaseerd is op dat wat we waarnemen aan lichaamstaal?! 13 procent is de tonatie, de mimiek en maar 7 procent zijn de woorden! In mijn praktijk let ik op lichaamstaal, maak daar  bewust gebruik van en ook van mijn tonatie en mimiek.

Er zijn verschillende technieken die er voor zorgen dat een gesprek optimaal verloopt:

Terugkoppelen naar het doel of doelen van de sessie

Tijdens de sessie en aan het einde van de sessie wordt steeds teruggegrepen naar het doel/doelen en er wordt besproken wat er is gebeurd, welke inzichten er (eventueel) zijn ontstaan.

Situatie verduidelijken

Als therapeut zie ik het als een van mijn taken om dingen uit te leggen. Door gebruik te maken van metaforen of ervaringen uit mijn eigen leven, kan ik vaak een situatie verduidelijken. Het wil niet zeggen dat ik alle wijsheid in pacht heb.

communicatie

Hardop denken

Op deze manier help ik jou je emoties onder woorden te  brengen:

  • door mijn gedachten en overwegingen uit te spreken, kan het je helpen je te uiten;
  • het biedt je de mogelijkheid te reageren op mijn gedachten en op deze manier zelf tot inzichten te komen;
  • geef ik een voorbeeld, zodat jij mijn methode(n) en denkstappen kan gebruiken en je eigen maken, mocht je daar behoefte aan hebben;
  • wordt de samenwerking bevordert

Vragen stellen

Door open vragen (“Hoe zie jij…?”) en gesloten vragen (“Ben jij  het eens met…?”) te stellen. Open vragen geven jou alle ruimte om te antwoorden. Gesloten vragen leveren antwoorden op als ‘ja’ en ‘nee’.

20180418_135449

Luisteren

Door actief te luisteren – niet alleen horen wat je zegt, maar ook leren te begrijpen wat jij daadwerkelijk zegt – laat ik je weten dat ik luister. Daardoor kan jij jouw verhaal vertellen en daar waar nodig eventueel verduidelijken. Door kleine aanmoedigingen (‘hmhm’, ‘ja’, ‘ga verder’) te geven, stiltes te laten vallen, vragen te stellen, te parafraseren, samen te vatten en gevoelens te reflecteren laat ik je weten dat ik actief luister 

Non-verbaal laat ik weten dat ik luister door mijn gezichtsuitdrukking, oogcontact, lichaamstaal en aanmoedigende gebaren. 

In mijn diverse functies voor ik therapeut werd, heb ik veel communicatietrainingen gekregen. Al die kennis zet ik in om te horen wat je zegt en te luisteren naar dat wat je niet zegt.